Přihlášky pro obchodníky

E-Mail: info@cave-gladium.de

Orientační otázky (které je třeba zodpovědět v žádosti):

 • Jaké produkty nabízíte?
 • Jaká je celková plocha (délka x šířka; včetně všech parkovacích a skladovacích ploch) Vašeho stánku
 • Potřebujete přímý přívod vody (stravování, hygiena)?
 • Potřebujete elektrickou přípojku (údaje ve wattech nebo kW; typ připojení: 230V, připojení napájení CEE 16A)?

Požadavky

 • středověký autentický stánek a/nebo stan
 • středověký oděv
 • sortiment zboží vhodný pro středověký trh
 • potřebná úřední osvědčení a dokumenty (např. živnostenský list, povolení atd.)

Vzhledem k omezené kapacitě budou elektrické přípojky poskytnuty pouze v případě, že je to pro provoz stánku nezbytně nutné!
Po příjezdu se prosím ohlaste ve Vogtey a znovu informujte správce trhu, že budete potřebovat elektřinu.


Přihláška pro táborníky

E-Mail: lager@cave-gladium.de

Základní informace (co je nutné uvést v žádosti)

 • Název skupiny, kontaktní údaje (telefon, e-mail)
 • Doba prezentace (krátký popis nebo odkaz na webové stránky)
 • Celková požadovaná plocha (délka x šířka; včetně všech parkovacích a skladovacích ploch)
 • Počet táborníků (pro naši statistiku)
 • Požadavky na slámu pro skupinu (pro účely plánování)
 • Zvláštní požadavky (přístup k publiku při představení atd.)

Požadavky na táborníky

 • středověké autentické stany a autentické tábořiště
 • středověký oděv
 • účast na každodenním ranním setkání v 9:30.

Dřevo a slámu zajistí pořadatel. Obojí bude dodáno volně složené.

Po příjezdu se prosím zaregistrujte ve Vogtey.
Účast na každodenní ranní schůzce v 9:30 je povinná.

Vzhledem k omezené kapacitě tábora mohou být bohužel posuzovány pouze nové žádosti těch zájemců, kteří znázorňují období pozdního středověku.